1. A 9 karakteres kód felépítése:
A karakter sorszáma123456789
Részsorozat leírásaSávszélességModulációs
jellemzők
Kiegészítő
jellemzők

2. Sávszélesség

Hasonlóan kell megadni, mint az ellenálláskódoknál az ellenállás értékét, pl.: 20Hz=20H0, 12.5kHz=12K5, 1MHz=1M00

3. Az adásmód megadása

5. karakterA fő vivőhullám modulációs módja
Nmodulálatlan vivőhullámú adás
Akétoldalsávos amplitudómodulált adás
Hegyoldalsávos amplitudómodulált adás, teljes vivővel
Regyoldalsávos amplitudómodulált adás, csökkentett vagy változó szintű vivővel
Jegyoldalsávos amplitudómodulált adás, elnyomott vivővel
Bfüggetlen oldalsávos amplitudómodulált adás
Ccsonka oldalsávos amplitudómodulált adás
Ffrekvenciamoduláció
Gfázismoduláció
Degyidejűleg amplitudómodulált és szögmodulált adás vagy meghatározott sorrend szerint
Pmodulálatlan impulzussorozat
Kimpulzussorozat amplitudómodulációval
Limpulzussorozat szélesség-, illetve időtartammodulációval
Mimpulzussorozat helyzet-, illetve fázismodulációval
Qimpulzussorozat, amelynél a vivőt az impulzus időtartama alatt szögmodulációval látják el
Vaz előzőek kombinációjaként vagy más módon előállított impulzussorozat
Wa vivőhullám egyidejű amplitudó-, szög-, vagy impulzusmodulációja, vagy meghatározott sorrend szerint váltogatva
Xminden más eset

6. karakterA fő vivőhullámot moduláló jel vagy jelek természete
0moduláló jel hiánya
1kvantált vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna, moduláló segédvivő alkalmazása nélkül
2kvantált vagy digitális információt tartalmazó egyetlen csatorna moduláló segédvivő alkalmazásával
3analóg információt tartalmazó egyetlen csatorna
7kvantált vagy digitális információt tartalmazó két vagy több csatorna
8analóg információt tartalmazó két vagy több csatornat
9összetett rendszer, amely áll egy vagy több kvantált vagy digitális információt tartalmazó csatornából és egy vagy több analóg információt tartalmazó csatornából egyidejűleg
Xminden más eset

7. karakterA továbbítandó információ fajtája
Nátviendő információ hiánya
Atávíró, vétel hallás útján
Btávíró, automatikus vétel
Cfax
Dadatátvitel, távmérés, távvezérlés
Ehanginformáció
Fképinformáció (televízió)
Wa fenti esetek kombinációja
Xminden más eset

4. Kiegészítő jellemzők

8. karaktera moduláló jelre vagy jelekre vonatkozó részletek
Akétállapotú kód, változó számú és/vagy hosszúságú elemekkel
Bkétállapotú kód, azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekció nélkül
Ckétállapotú kód, azonos számú és hosszúságú elemekkel, hibakorrekcióval
Dnégyállapotú kód, amelyben mindegyik állapot megfelel egy (egy vagy több bitet képviselő) jelelemnek
Etöbbállapotú kód, amelyben mindegyik állapot megfelel egy (egy vagy több bitet képviselő) jelelemnek
Ftöbbállapotú kód, amelyben mindegyik állapot vagy állapotkombináció megfelel egy karakternek
Gműsorszóró minőségű hang, monofonikus
Hműsorszóró minőségű hang, sztereo- vagy kvadrofonikus
Jkereskedelmi minőségű hang a K és L pontban meghatározott minőség kivételével
Kkereskedelmi minőségű hang, frekvenciafordító vagy sávvágó alkalmazásával
Lkereskedelmi minőségű hang, ahol a demodulált jel szintjének szabályozására külön frekvenciamodulált jelet alkalmaznak
Mfekete-fehér kép
Nszínes kép
Wa fenti esetek kombinációja
Xminden más eset
-nincs megadva

9. karakterA nyalábolás módja
Na nyalábolás hiánya
Ckódosztásos, illetve spektrumkiterjesztő nyalábolás
Ffrekvenciaosztásos nyalábolás
Tidőosztásos nyalábolás
Wfrekvenciaosztásos és időosztásos nyalábolás kombinációja
Xminden más eset
-nincs megadva

5. Néhány példa

Az adás típusaJelölése
AM, folyamatos hullámú (CW) távíró, Morze-kóddal, sávszélesség 100 Hz 100HA1AAN
AM, hangzó távíró, Morze-kóddal, sávszélesség 2,1 kHz 2K10A2AAN
AM, szelektív hívás, egyfrekvenciás szekvenciális kóddal, teljes vivő, sávszélesség 2,11 kHz 2K11H2BFN
AM, távbeszélő, kereskedelmi minőség, két oldalsáv, egy csatorna, sávszélesség 6 kHz 6K00A3EJN
AM, távbeszélő, kereskedelmi minőség, egy oldalsáv, teljes vivő, egy csatorna, B:3kHz 3K00H3EJN
AM, távbeszélő, egy oldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 2,7 kHz 2K70J3EJN
AM, távbeszélő, titkosított, egy oldalsáv, elnyomott vivő, egy v. több csat., B:5,75 kHz 5K75J8EKF
AM, távbeszélő, kereskedelmi minőség, független oldalsávok /két v. több csat./, B: 6 kHz 6K00B8EJN
AM, független oldalsáv, keskenysávú távíró hibajavítással és titkosított tb. csat., B:12 kHz 12K0B9WWF
AM, rádióműsorszórás, két oldalsáv, sávszélesség 9 kHz 9K00A3EGN
AM, rádióműsorszórás, egy oldalsáv, csökkentett vivő, sávszélesség 4 kHz 4K00R3EGN
AM, rádióműsorszórás, egy oldalsáv, elnyomott vivő, sávszélesség 4,45 kHz 4K45J3EGN
AM, televízió kép, sávszélesség 6,25MHz 6M25C3F--
AM, analóg fax, egy oldalsáv, csökkentett vivő, fekete-fehér, sávszélesség 2,89 kHz 2K89R3CMN
AM, távíró, egy frekvenciaeltolással modulált segédvivő, elnyomott vivő, egy csat.,B:134 Hz 134HJ2BCN
AM, többcsatornás távíró /MVFT/ hibajav., TDM, egy oldalsáv,elnyomott vivő, B:2,885 kHz 2K89R7BCW
AM, analóg fax, egy oldalsáv, elnyomott vivő, FM segédvivővel mod., B: 1,98 kHz 1K98J3C--
AM, televíziós relé, két oldalsáv, sávszélesség 13,13 MHz 13M1A8W--
AM rádiórelé rendszer, két oldalsáv, frekvenciaosztásos nyalábolás, sávszélesség 328 kHz 328KA8E--
AM, VHF körsugárzó irányadó/VOR/, két oldalsáv, sávszélesség 20,94 kHz 20K9A9WWF
Keskenysávú FM távíró, FEC nélkül, egy csatorna, sávszélesség 304 Hz 304HF1BBN
Keskenysávú FM távíró, FEC-el, egy csatorna, sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
FM, szelektív hívójel, sávszélesség 304 Hz 304HF1BCN
FM, négyfrekvenciás, duplex távíró, sávszélesség 1,42 kHz 1K42F7BDX
FM, távbeszélő, kereskedelmi minőség, sávszélesség 16 kHz 16K0F3EGN
Fax, a vivő közvetlen frekvenciamodulációjával, fekete/fehér, sávszélesség 1,98 kHz 1K98F1C--
FM, analóg fax, sávszélesség 1,98 kHz 1K98F3C--
FM, rádiórelé rendszer, frekvenciaosztásos nyalábolás /60 csat./, B:3,702 MHz 3M70F8EJF
FM, rádiórelé rendszer, frekvenciaosztásos nyalábolás /960 csat./ 16M3F8EJF
FM, rádióműsorszórás, mono, sávszélesség 150 kHz 180KF3EGN
FM, televízió hang, sávszélesség 750 kHz 750KF3EGN
FM, rádióműsorszórás, sztereo, MPX jellel, sávszélesség 300 kHz 300KF8EHF
Modulálatlan impulzusadás, elsődleges radar, sávszélesség 3 MHz 3M00P0NAN
PCM rádiórelé rendszer, sávszélesség 8 MHz 8M00M7EJT
Digitális mikrohullámú RR, 2Mbit/s 3M50F7WDT
Digitális mikrohullámú RR, 8Mbit/s 7M00F7WDT
Digitális mikrohullámú RR, 2x8Mbit/s 14M0F7WDT